CELLO

Bastudoft Cello Grön Äpple Spa Ce825

Artikelnummer: 500953006

EAN-kod: 6405422883523

Bastudoft cello grön äpple spa ce825

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Lägg till i varukorg

  Faroangivelser

  H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 0,04 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 8.3 x 3.5 x 2.2 cm