CELLO

Bastudoft Cello Spa Pepparmynta Ce827

Artikelnummer: 500953008

EAN-kod: 6405422883547

Bastudoft cello spa pepparmynta ce827

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Lägg till i varukorg

  Faroangivelser

  H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 0,04 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 8.3 x 3.5 x 2.2 cm