BIG BAG

Big Bag-säcken har en extremt dragstark väv där stickhål inte expanderar, samt är klassad för tunga lyft. Den är enkel att ställa upp och du kan beställa hämtning av säcken direkt hos Big Bag, på telefonnummer 0770-250 750. Den kan fyllas och används av alla, såväl proffs som amatörer. Blanda eller källsortera plast, trä, trädgårdsavfall, gips, metall och fyllningsmassor såsom jord, sten, betong. En både nödvändig och smidig produkt för den som renoverar eller röjer grenar och jord från trädgården, eller har ett renoveringsprojekt där man avfallet ska källsorteras till återvinning.