Byte och returer

Öppet köp och fri returrätt

När du handlar från K-rautas e-handel tillämpas Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du har som kund därför alltid, enligt lag, rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar – men som del i vårt serviceutbud erbjuder vi på K-rauta dig hela 60 dagars returrätt från den dagen du tagit emot produkten. För beställningsvaror som levereras direkt från leverantör tillämpas dock en ångerrätt om 14 dagar

Ångerrätt

Om du vill utnyttja ångerrätten ska ett tydligt formulerat meddelande skickas inom tidsfristen till K-rautas kundtjänst eller vid ett besök i ett av våra varuhus. Om du vill kan du fylla i och skicka in ett standardformulär för utövande av ångerrätten från Konsumentverkets hemsida >>. Har du fått din produkt hemlevererad från K-rautas e-handel ska du kontakta kundtjänst >> för en bedömning av hur returen ska hanteras. Ångerfristen börjar löpa från och med den dag du tar emot produkten. Vid åberopande av öppet köp eller ångerrätt står du som kund för eventuella returfraktskostnader. För fullständig återbetalning enligt avsnittet ”Återbetalningsskyldighet” nedan, ska produkten vara i förpackning och oförändrat skick, det vill säga oskadad. Som kund hos K-rauta så har du rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att och hur varan fungerar inom rimliga gränser; varan får inte användas ovårdat. K-rauta kan enbart göra prisavdrag för värdeminskning. Produkten ska även vara komplett, vilket innebär att delar av produkten inte accepteras som retur. Du ska returnera produkten senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerrätten gäller dock inte så kallade tillverkningsprodukter, det vill säga produkter som särskilt anpassats efter dina speciella önskemål (exempelvis måttbeställda fönster, måttbeställda skjutdörrar och håltagna bänkskivor).

Återbetalningsskyldighet

Vi ska – om du har utnyttjat din ångerrätt – betala tillbaka vad du har betalat för produkten snarast möjligt, dock senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Om inget annat har överenskommits, så kommer vi att använda samma betalningssätt som du använde vid köpet. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. K-rauta har rätt att vänta med återbetalningen till dess vi fått tillbaka produkten från dig eller till dess du sänt in ett bevis på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka produkten. Returkostnaden för så kallade ersättningsprodukter bekostas alltid av oss.

Det är din skyldighet att hålla produkten i lika gott skick som när du fick den. Du får givetvis med omsorg öppna förpackningen och undersöka produkten, men för att få fullständig återbetalning ska produkten vara oskadad. Om produkten skadas eller tappas bort förlorar du följaktligen ångerrätten.

Reklamationer

Om en produkt skulle visa sig vara felaktig förbinder sig K-rauta att i första hand byta ut, reparera eller tillhandahålla reservdelar till den och i andra hand kreditera dig som kund med motsvarande belopp. Som kund har du rätt att reklamera en vara om dess egenskaper avviker från det som lovats enligt K-rautas köpvillkor. Som kund har du 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköpslagen. Har du upptäckt ett fel, en skada eller defekt bör du skäligen meddela oss inom 2 månader, men med fördel omgående. K-rauta garanterar att ersätta dig som kund för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som kan uppkomma i samband med reklamationen, exempelvis bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande. För att göra en reklamation av den felaktiga produkten och göra anspråk på ytterligare kostnader ska du vända dig direkt till kundtjänst, som du når på telefonnummer 0770-11 88 00, under vardagar klockan 07:00-19:00, och på e-postadressen kundtjanst@k-rauta.se alla dagar och tider.

Vid en reklamation där K-rauta företar omleverans eller avhjälpande av felet ska eventuella fraktkostnader återbetalas till dig som kund. Återbetalningen sker inom 14 dagar från den dag som K-rauta har tagit emot den reklamerande varan. Retur av varor samt återbetalning ska ske utan onödiga dröjsmål.

Andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Vid godkänd reklamation har K-rauta äganderätt till produkten. Vid eventuell tvist om reklamationsärende följer enligt standard K-rauta Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.