CRC

Crc Silikon 300Ml 50% Extra

Artikelnummer: 500770951

EAN-kod: 5412386275111

Universellt användbara silikonsprej bildar en färglös, varaktig och vattenavvisande smörjmedels- och skyddsfilm på plast, gummi och materialkombinationer.

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Lägg till i varukorg

  Universellt användbara silikonsprej bildar en färglös, varaktig och vattenavvisande smörjmedels- och skyddsfilm på plast, gummi och materialkombinationer.

  Faroangivelser

  H222 Extremt brandfarlig aerosol.
  H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
  H315 Irriterar huden.
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 0,299 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 6.0 x 6.0 x 20.3 cm