FREDRICSONS

Fibercementskiva Fredricsons Multi Force 2550x1200x9mm

Artikelnummer: 500991082

EAN-kod: 7350041860242

Cembrit Multi Force från Fredricsons är en cementbunden byggskiva och är därför stark, fuktbeständig och mögelresistent. Den är också brandsäker, har hård yta och bra ljudisolerande förmåga.

Förväntat lagersaldo

K-rauta Centrallager

0
  Pris 559:- 447:-

  Utseende
  Skivorna känns lätt igen med sin cementgrå och glittrande yta, fasade långkanter och hålmarkerade skruvplaceringar.(De förborrade hålen är ibland inte genomgående)

  Fuktbeständig
  Skivan försvagas inte nämnvärt av att bli våt. Den tål högtryckspolning och kan ta upp och avge fukt i obegränsat antal cykler utan att hållfasthetsegenskaperna försämras.

  Motstånd mot röta och mögelangrepp
  Det höga pH-värdet (11) försvårar tillväxt av mögelsporer och andra mikroorganismer. Skivan kan inte ruttna, rosta eller på annat sätt brytas ned i fuktiga miljöer. SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har funnit det nästan omöjligt att provocera mögelpåväxt på Minerit® och använder därför skivan som likare i mögeltester av andra material.

  Brandklassad
  Brandtekniskt är skivan klassad enligt SS/EN 13501–1:2002 och SS/EN 13501-2:2003. Den nya Euro-klassningen placerar Cembrit Multi Force i högsta nivån – klass A1 – för obrännbara material. Cembrit Multi Force uppfyller också kravet på beklädnad K210. Det finns väggtyper från EI 30 till EI 120, se sid 6-10. Väggtyperna är provade enligt SS/EN 1364-1 hos VTT i Finland.

  Värmebeständig
  Skivan tål kontinuerlig värme upp till 150° C.

  Ljudisolerande
  Skivans kombination av vikt och styvhet ger en god ljudisolering. Se sid 12-13.

  Tål rengöring
  En obehandlad Cembrit Multi Force tål rengöring med lätt högtrycksspolning och med mekaniska hjälpmedel. En annan metod för rengöring är att använda såplösning med riklig sköljning. Vid förväntad kraftig nedsmutsning och höga påfrestningar av kemikalier, oljor och dylikt rekommenderas ytbehandling med silan/siloxan eller betongbinder.
  De är färglösa vätskor som gör ytan smuts- och vattenavvisande.

  Motstår biologisk påverkan
  Skivan påverkas inte av mikroorganismer, alkalier eller organiska lösningsmedel. Skivan kan dock påverkas av syror exempelvis svavelsyra och salpetersyra. Skadedjur såsom möss och insekter rår inte på Cembrit Multi Force.

  Klarar höga belastningar
  Väggar kan dimensioneras för olika belastningar. Antal skivor och stommens c avstånd kan kombineras för olika krav. Diagrammet är en översikt över hur dessa val samverkar. Som vägledning finns också exempel på rum med olika hög belastning inplacerade i diagrammet.

  Miljö / hälsa
  Cembrit Multi Force består av cement, kalksten, glimmer och cellulosafibrer. Den innehåller inga hälsovådliga ämnen. Emissionsprover visar att skivan inte heller avger några farliga gaser (SP 93 KI 0437). Joniserande gamma och radiumstrålning är ca 90 % under BBR´s krav. Då skivan varken ruttnar eller möglar är den extra trygg ur hälsosynpunkt. Det damm som bildas vid bearbetning är inte hälsovådligt. I Folksams Byggmiljöguide är Minerit® miljömässigt bästa valet.
  I Milab miljöbedömningssystem får Minerit® bedömningen ”rekommenderas”. Cembrit Multi Force är registrerad i BASTA, Byggvarubedömningen och Sundahus.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 11 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 255.0 x 120.0 x 0.9 cm