CASCO

Fixit Casco För Inne och Ute 160 ml

Artikelnummer: 500082585

EAN-kod: 7311980101971

Universal- och monteringslim för inom- och utomhusbruk. Fäster på målade, fuktiga och kalla ytor. Tål både värme och kyla, från -40 till 100°C. Lösningsmedelsbaserad. OBS! Ej till cellplast av polystyrenfoam (frigolit).

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Pris 65:- 52:- 406:- / l 325:- / l
  Lägg till i varukorg

  Universal- och monteringslim för inom- och utomhusbruk. Fäster på målade, fuktiga och kalla ytor. Tål både värme och kyla, från -40 till 100°C. Lösningsmedelsbaserad. OBS! Ej till cellplast av polystyrenfoam (frigolit).

  Faroangivelser

  H226 Brandfarlig vätska och ånga.
  H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  H315 Irriterar huden.
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 0,16 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 7.5 x 7.5 x 13.0 cm