Hett med bastu igen

Enkelt att bygga både inomhus och utomhus. Bada bastu är skönt för både kropp och själ. Den egna bastun är dessutom förhållandevis enkel att bygga, oavsett om det är en elektrisk eller vedeldad bastu. Arkitekten Anders Hamrin talar med förkärlek om både själva bastubadet och byggandet.

Anders Hamrin är gift med en finländska och har sommarstuga i Finland, så det är inte konstig att bastubadet är viktigt för honom. I Finland är det nästan att betrakta som en nationell angelägenhet. På 1970-talet var det vanligt att bygga bastu i källaren, gärna intill gillestugan i källaren. Sedan har intresset för bastubad svalnat, men nu är det åter hett med bastu, om uttrycket tillåter. Anders Hamrin har själv byggt om ett gammalt båthus till bastu. Den möjligheten har naturligtvis inte alla, men det finns andra sätt. Exempelvis kan en friggebod kan bli en bastu. Själva bastukammaren bör alltid vara minst fem kvadratmeter och ha en höjd på 2.10 meter. Förrummet, där man byter om, bestämmer du själv storleken på. Bygger man en fristående bastu är det dock viktigt att där finns tillgång till vatten för att efter bastubadet kunna spola av och skrubba bastukammaren.

– Det är en hygienfråga, poängterar Anders. Det är även viktigt med friskluft. Bastu i det befintliga huset är ändå det vanligaste. Bäst är det om den kan byggas i anslutning till ett utrymme med vatten och duschmöjligheter. Själva byggandet är inte så knepigt.

Anders tipsar om att det första du ska tänka på är lufttillförseln till själva bastukammaren. Han förordar att man ska ta friskluft utifrån av den enkla anledningen att det blir mest behagligt. Väggarna och taket till bastun ska naturligtvis isoleras väl innan panelen läggs på. Mellan isoleringen och panelen bör man sätta ett aluminiumfoliepapper. Det gör att värmen reflekteras tillbaka in i kammaren igen. För att göra det riktigt ordentligt så lämnar man en luftspalt på cirka 20 millimeter mellan panelen och folien. Samma princip gäller i taket.

Bastu - en materialsport

Panelen bör vara av gran eftersom furu släpper ifrån sig kåda när träet blir varmt. Klinker är både praktiskt och vackert på golvet, men när det blir varmt så bränner det under fötterna. Därför bör det ligga trätrallar för att kunna gå på golvet utan problem. För att sitta rätt bör det vara 1.10 meter mellan översta laven och taket. Detta för att fötterna inte bör vara lägre än värmehärdens överkant, samt för att man ska få plats att piska sig själv med björkriset. Och så har vi det viktigaste, själva värmehärden.

 – Det finns elektriska aggregat med och utan stenmagasin. Själv föredrar jag stenmagasin eftersom jag vill kunna styra luftfuktigheten i bastun. Men helst ser jag att det är en vedeldad bastu eftersom luften blir bättre och man slipper joniseringen. En vedeldad bastu kräver naturligtvis skorsten men det går att lösa ganska enkelt, berättar Anders.