5 steg till en ny altan

Att bygga sin egen altan är roligt och inte alls så svårt, men alla drar vi nytta av några goda tips och råd. Innan man sätter igång bör man skissa upp sin altan och ta alla måtten. Sedan är det bara att sätta igång. Här nedan hittar du vår checklista för att bygga sin egen altan. Vet du inte vilket material och virke du ska använda till ditt altanbygge?

1. Plintarna:

Här är det viktigt att kontrollera vilka mark­förhållanden och ta reda hur djupt man måste gräva för att det ska vara frostfritt. Plintarna gjuts med maximalt två meters mellanrum och hur högt de sticker upp ovanför marken avgör altanens höjd. Ett råd är att mäta höjden med snöre eller vattenpass. Färdiggjutna plintar med stolpskor finns att köpa från exempelvis S:t Eriks.

2. Främre bärlina:

Ett normalt mått är 45x170 millimeter och den främre bärlinan fästs i stolpjärnen som sitter fastgjutna i plinten. Använd kilar när du skruvar så att den hamnar i våg. Detta kontrollerar du med ett långt vattenpass.

3. Bakre bärlina:

Dimensionen bestäms av vilken fasad och infästning det gäller. Tänk på att fästpunkterna ska hamna på de mått där golvreglarna ska vila när du ska lägga din altan. Den bakre bärlinan ska ligga i samma höjd som den främre och avståndet mellan dem bör inte överstiga 2500 millimeter. Använd fler bärlinor om altanen blir längre.

4. Golvreglarna:

Dessa bör ha dimensionen 45x145 och skruvas fast med avståndet 60 centimeter (60 cc) om man har lite kraftigare, exempelvis tryckimpregnerat, trallvirke. Detta är lätt att göra själv.

5. Trallvirket:

Har dimensionen 28x120 och skruvas med trallskruv i golvreglarna. Använd en distans som är 2-5 millimeter för att få samma avstånd mellan springorna så att vattnet rinner av golvet. Skarva i mitten på golvregeln, men undvik att göra det på samma regel hela tiden så att skarvarna blir allt för synliga.

 Läs mer om att välja rätt virke och materialval här: Rätt virke - till rätt projekt eller Välj rätt trall - Första steget till din altan. Tveka inte heller med att komma in till ett av våra varuhus för att prata och fråga våra träexperter. Du kan även få hjälp med planeringen och att räkna ut hur mycket material du kommer behöva genom att prata med någon av våra Projektplanerare.

Tips på vad du behöver för en ny trall