Passa på att lägga nytt golv i sommar

För dig som inte bara vill ligga i hängmattan i sommar kan det vara rätt tillfälle att lägga ett nytt golv i huset eller lägenheten.

Planera alltid hela golvläggningen noggrant innan du börjar, för att undvika ovälkomna överraskningar. Det kan till exempel vara bra att göra en ritning av hur golvet ska läggas.

Fundera på vilket material du ska använda. De vanligaste är trä (plankor eller parkett) och laminat.

Förbered underlaget

Underlaget måste vara jämnt, rent och torrt. Trä- och laminatgolv kan läggas på ett befintligt golv om det inte finns några problem med fukt. Avlägsna heltäckningsmattor och limrester. Golvet kan också läggas på värmegolv. Men tänk på att värmegolv liksom ett tjockare golvmaterial innebär att det nya golvet ökar på höjden. Om det blir för högt kanske dörren måste kapas.

Om underlaget är av betong ska du lägga på ett fuktspärrande lager. Det kan också behövas stegljudsisolering för att minska ljudet när man går på golvet.

Läggning av golvet

Det är viktigt att golvbrädornas temperatur anpassas till temperaturen i rummet där de ska läggas. Därför bör du placera dem i rummet minst 48 timmar innan du påbörjar läggningen. Se till att brädor med vissa färgvariationer eller mönster blir jämnt fördelade i rummet.

Brädorna bör läggas i den riktning i rummet som det kommer mest ljus ifrån för att skarvarna inte ska synas för tydligt. Men om rummet är smalt ska brädorna läggas i rummets längdriktning.

Börja alltid i ett hörn

Börja alltid golvläggningen i ett hörn, från vänster till höger. Lägg ut första raden av brädor. Kapa den sista brädan vid väggen. Den avkapade biten kan användas som första bit på nästa rad. Använd kilar längs väggarna i hela rummet för att skapa en rörelsefog på 5–10 mm, eftersom trä- och laminatgolv rör sig när temperatur och luftfuktighet ändras. Om golvet ska läggas runt ett rör måste du såga ut ett runt hål i golvbrädan.

Den sista brädan kan vara svår att få på plats. Den behöver sannolikt kapas på bredden. Lägg i sådana fall en bräda ovanpå den näst sista brädan. Lägg därefter ytterligare en bräda ovanpå denna men mot väggen med det mellanrum som behövs för kilen. Markera med ett streck på den undre brädan längs kanten på den övre, så att det framgår var brädan ska sågas av för att passa.

Ta bort kilarna när alla brädor är utlagda. Täck rörelsefogen med matchande golvlister.

Checklista

  1. Planera hela golvläggningen noggrant för att undvika ovälkomna överraskningar.
  2. Golvets temperatur ska anpassas till rummets i minst 48 timmar innan läggningen påbörjas.
  3. Underlaget måste vara jämnt, rent och torrt.
  4. Ha kontroll på hur mycket det nya golvet ökar på höjden.
  5. Kom ihåg att skapa en rörelsefog.
  6. Kom ihåg matchande golvlister.

Produkter vi rekommenderar