BECKERS

Klarlack Beckers Epx-V Komponent A 0,57L

Artikelnummer: 500335911

EAN-kod: 7311230511017

Klarlack EPX-V Klarlack är en vattenburen 2-komponent epoxilack. En högblank epoxilack avsedd för epoximålade betonggolv med eller utan golvflingor. Lämplig för golv inomhus som utsätts för kemiska och mekaniska påkänningar, som till...

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Lägg till i varukorg

  Klarlack  EPX-V Klarlack är en vattenburen 2-komponent epoxilack.

  En högblank epoxilack avsedd för epoximålade betonggolv med eller utan golvflingor.

  Lämplig för golv inomhus som utsätts för kemiska och mekaniska påkänningar, som till exempel industri, lagergolv, garage och våtutrymmen.


  Högblank

  Vattenburen


  Övermålningsbar efter 16 timmar.
  Full kemikalieresistens efter ca 7 dygn.
  Torktiden förlängs kraftigt vid för låg temperatur.

  8-14 m²/liter beroende på underlagets beskaffenhet och temperatur.

  Faroangivelser

  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H315 - Irriterar huden.
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 0,812 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 11.0 x 11.0 x 14.0 cm