CASCO

KontaktLim Casco 160ml

Artikelnummer: 500336346

EAN-kod: 7311980100066

Klassiskt kontaktlim som limmar nästan allt. God beständighet mot vatten, värme och hushållskemikalier. Innehåller ej toluen.

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Pris 89:- 71,20:- 556:- / l 445:- / l
  Lägg till i varukorg

  Klassiskt kontaktlim som limmar nästan allt. God beständighet mot vatten, värme och hushållskemikalier. Innehåller ej toluen.

  Faroangivelser

  H226 Brandfarlig vätska och ånga.
  H315 Irriterar huden.
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  EUH208 Innehåller N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), kolofon. Kan orsaka en allergisk reaktion.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 0,179 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 22.0 x 13.0 x 1.2 cm