CASCO

Kontaktlim Casco S9 Super 300 ml

Artikelnummer: 500336384

EAN-kod: 7311980108482

Klassiskt kontaktlim från Casco med goda appliceringsegenskaper. Limmar de flesta material utom polyeten och styrenskum. Lösningsmedelsbaserat. Innehåller ej toluen.

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Pris 119:- 95,20:- 397:- / l 317:- / l
  Lägg till i varukorg

  Klassiskt kontaktlim från Casco med goda appliceringsegenskaper. Limmar de flesta material utom polyeten och styrenskum. Lösningsmedelsbaserat. Innehåller ej toluen.

  Faroangivelser

  H226 Brandfarlig vätska och ånga.
  H315 Irriterar huden.
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  H373 Kan orsaka organskador (hörselorgan) genom lång eller upprepad exponering.
  H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  EUH208 Innehåller Kolofon. Kan orsaka en allergisk reaktion.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 0,333 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 39.0 x 16.0 x 1.0 cm