KIILTO

Kontaktlim Kiilto Tixo 0,3 liter

Artikelnummer: 500336492

EAN-kod: 6411511032338

Droppfritt/tixotropiskt kontaktlim för limning av PVC-, korkplattor, laminat, skivor, gummi, läder och olika byggnadsskivor.

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Pris 135:- 108:- 450:- / l 360:- / l
  Lägg till i varukorg

  Droppfritt/tixotropiskt kontaktlim för limning av PVC-, korkplattor, laminat, skivor, gummi, läder och olika byggnadsskivor.

  Faroangivelser

  H226 Brandfarlig vätska och ånga.
  H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  H315 Irriterar huden.
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  EUH208 Innehåller kolofon. Kan orsaka en allergisk reaktion.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 0,27 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 10.8 x 10.8 x 5.5 cm