CASCO

Lim Casco liquisole 28,4ml

Artikelnummer: 500336412

EAN-kod: 7311980116340

Ett gummiliknande lim med fyllande egenskaper. Limmar, tätar, spacklar/avjämnar och impregnerar. Fäster mot de flesta material. Utmärkt att laga skor och stövlar med samt att bygga upp nedslitna sulor.

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Lägg till i varukorg

  Ett gummiliknande lim med fyllande egenskaper. Limmar, tätar, spacklar/avjämnar och impregnerar. Fäster mot de flesta material. Utmärkt att laga skor och stövlar med samt att bygga upp nedslitna sulor.

  Faroangivelser

  H226 Brandfarlig vätska och ånga.
  H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  H315 Irriterar huden.
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
  EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 0,055 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 15.0 x 13.0 x 1.58 cm