CASCO

Lim Casco Strong Epoxy Superquick

Artikelnummer: 500336468

EAN-kod: 7311980126080

Epoxylim för metall, porslin, glas m.m. Ger en hård, stark och beständig limfog. Härdar på ca 90 sekunder.

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Lägg till i varukorg

  Epoxylim för metall, porslin, glas m.m. Ger en hård, stark och beständig limfog. Härdar på ca 90 sekunder.

  Faroangivelser

  H315 Irriterar huden.
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 0,081 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 24.0 x 20.0 x 1.4 cm