CRC

Motor CRC Starter 200ml

Artikelnummer: 500746376

EAN-kod: 5412386510090

Insmörjning av diesel-och bensinmotorer. För att garantera att motorn startar omedelbart i kalla och våta förhållanden.

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Pris 39,95:- 31,96:- 200:- / l 160:- / l
  Lägg till i varukorg

  Insmörjning av diesel-och bensinmotorer. För att garantera att motorn startar omedelbart i kalla och våta förhållanden.

  Faroangivelser

  H222 Extremt brandfarlig aerosol.
  H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  EUH019 Kan bilda explosiva peroxider.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 0,183 kg