Reklamationer för varor köpta i varuhuset

Vid reklamationsärenden besöker du ett varuhus med din produkt och ditt kvitto. Då hjälper säljarna dig på bästa sätt vidare med din reklamation. Om en produkt skulle visa sig vara felaktig förbinder sig K-rauta att i första hand byta ut, reparera eller tillhandahålla reservdelar till den och i andra hand kreditera dig som kund med motsvarande belopp.

Som kund har du rätt att reklamera en vara om dess egenskaper avviker från det som lovats enligt K-rautas köpvillkor. Du har 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköpslagen.

Har du upptäckt ett fel, en skada eller defekt bör du meddela oss så snart som möjligt men senast inom 2 månader.

K-rauta ersätter dig som kund för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som kan uppkomma med reklamationen, exempelvis bensinkostnader, parkeringskostnader och liknande.

Andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Vid godkänd reklamation har K-rauta äganderätt till produkten. Vid eventuell tvist om reklamationsärende följer enligt standard K-rauta Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.