KIILTO

Spackel Kiilto Rot & Värmegolvspackel DF

Artikelnummer: 501014366

EAN-kod: 6411512001203

Dammreducerat, fiberförstärkt avjämningsmassa för inomhusbruk. Används för fallbyggnad, inspackling av värmeslingor och förstärkning av träkonstruktioner enl. gällande branschkrav. Skikttjocklek: 3-50 mm. Bearbetningstid: 30 minuter. Torktid:...

Förväntat lagersaldo

Leverans från leverantör

Du kan beställa fler varor än vad som finns synligt i lager

Tillverkningsvara

Denna artikel kan ej returneras

K-rauta Centrallager

0
  Pris 255:- 204:- 12,75:- / kg 10,20:- / kg
  Lägg till i varukorg

  Dammreducerat, fiberförstärkt avjämningsmassa för inomhusbruk. Används för fallbyggnad, inspackling av värmeslingor och förstärkning av träkonstruktioner enl. gällande branschkrav. Skikttjocklek: 3-50 mm. Bearbetningstid: 30 minuter. Torktid: 1-5 dygn Åtgång: ca 1,7 kg/m² och mm.  ANVÄNDNINGS OMRÅDE
  Cementbaserad, fiberarmerad avjämningsmassa med elasticitets- och vidhäftningsförbättrande tillsatser för golv. Lämplig för värmegolv. Kan användas till el- eller vattenburet värmegolv. Lämpligt också på ytsvaga underlag som spackel före ytbeläggning. Underlaget ska uppfylla kraven enligt HusAMA.
  UNDERLAG
  Undergolvet ska vara rent och fast. Sk. cementhud och färgfläckar avlägsnas och golvet sopas eller dammsugs noggrannt. Underlaget ska vara tillräckligt stabilt för att klara värmerörelsen.
  Betongolv ytbehandlas med rikligt förtunnad Kiilto Start Primer (1 del Kiilto Start Primer 4 delar vatten ) före spackling. Vid behov slipas ytan och rengörs före primning. Du kan också applicera en tunn häftbrygga av Kiilto Flexfix med en slät stålspackel, primning behövs inte då. Golvspånskiva och trägolv primas med outspädd Kiilto Start Primer och Kiilto Armeringsnät läggs före avjämningen. Om värmegolv ska installeras ska värmegolvstillverkarens anvisningar följas.  REKOMMENDERADE
  Rummets och underlagets temperatur +18...+20°C
  ARBETSFÖRHÅLLANDEN
  Underlagets fuktighet - trä 8...12 %
  - betong max. 4% eller under 90% RF
  Spackling ska ske i normal rumstemperatur. Rådande omständigheter som rummets, spacklets och vattnets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt luftens relativa fuktighet inverkar kraftigt på vidhäftningen och torkningen. Kiilto rekommendationer kan således endast betraktas som riktgivande. Uttorkningen får inte påskyndas genom t.ex. onormal uppvärmning.
  BRUKSANVISNING
  Föreskriven mängd rent, kallt vatten hälls i ett kärl. Pulvret strös ner under kontinuerlig omrörning i svalt (+18...+20°C), rent vatten tills en jämn och smidig massa bildas. Låt massan mogna ca. 5 min varefter den rörs om ännu en gång. Spacklet appliceras med en bred stålspackel.

  Faroangivelser

  H315 Irriterar huden.
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

  Produktinformation

  Egenskap Värde
  Förpackningens nettovikt 20 kg
  Förpackningens dimensioner (djup, bredd, höjd) 13.0 x 37.0 x 46.0 cm
  Användning Inomhus
  Tillämpning Golv
  Paketstorlek i kg 20