Förtunning är ett samlingsnamn för kemisk-tekniska produkter som i huvudsak används vid målningsarbeten. Flera typer är aggressiva och mindre hälsosamma att hantera och huvudregeln för hemmafixare är att inte använda starkare lösningsmedel än vad som krävs för att få rätt effekt. Dessutom gäller vissa regler för hur du ska göra dig av med rester av förtunningen. Den innehåller troligen färgrester och är därför i sig själv skadlig för naturen. Den vanligaste och kanske mest kända av alla är lacknafta. Målar du med lackfärger som inte är vattenlösliga, alltså polyuretan- och alkydfärger, ska du använda lacknafta, både till spädning av färgen och till att rengöra penslarna med.

En nära släkting till lacknaftan är cellulosaförtunning som också används vid målning med lackfärger, men då som förtunning vid sprutmålning. Cellulosaförtunningen används även till rengöring av färgsprutan och avfettning av ytor som ska målas. Målar du med vattenbaserad alkydfärg använder du det minst aggressiva lösningsmedlet av alla då du ska späda eller rengöra dina penslar, nämligen vanligt vatten. En annan produkt som används för att förtunna färg före applicering är thinner i olika former. Dels kan du förtunna tvåkomponentsfärger och dels kan du förtunna försiktigt vid sprutmålning. Thinner får nämligen färgen att flyta ut och jämna till sig, så att ytan blir helt slät.

Syntetisk förtunning

Thinner är en syntetisk förtunning och denna produkt har olika handelsnamn beroende på i vilken butik du köper den. Sammantaget kan man säga att thinner är den mest aggressiva förtunningen. Thinner kan orsaka skador på inre organ om man exponeras för länge och för ofta för detta lösningsmedel. Thinner irriterar även huden. Är det möjligt att undvika användning av thinner så är det bra. Aceton är ett lösningsmedel som löser redan torkade lacker. Vanligtvis nagellack men en annan användning är rengöring av verktyg vid arbeten med polyester, exempelvis båt- och bilreparationer. Aceton används även för rengöring av gamla ytor då det skapar en ökad vidhäftning vid reparationer.

T-röd eller som det tidigare hette, rödsprit, är ett lösningsmedel som även kan användas som bränsle i campingkök. En produkt som lämpar sig för rengöring av fönster och borttagning av fläckar efter gummisulor. T-röd kan lösa fettfläckar. Vid limning händer det lätt att limmet hamnar vid sidan av den yta som ska limmas. För att få bort rester av kontakt- och hartslim använd en speciell limtvätt som löser det torkade limmet och tar bort fläckarna. Det finns alltså en hel del olika lösningsmedel och det gäller att välja rätt. Vår personal hjälper gärna till, och med sin breda erfarenhet kan du känna dig trygg med de råd du får.