Poolkemi - produkter för ett säkert och inbjudande badvatten

En god kvalitet på vattnet i din pool, spa eller badtunna är en förutsättning för att bada säkert. Att ha bra vattenkvalitet förhindrar risker för att bakterier och alger ska orsaka problem, eller att det ska slita på badanläggningen. Bra produkter ger kristallklart och hälsosamt vatten. Hos oss på K-Rauta finns allt inom poolkemi för att se till att ditt vatten är rent såsom kemikalier, dosörer och andra tillbehör. Våra poolkemikalier är producerade av experter på pooler och med K-rautas prisgaranti säkerställer vi att produkterna håller bästa möjliga pris. Du kan läsa mer om produkterna och se aktuellt lagerstatus på vår webbsida eller besök någon av våra butiker.

För att hålla vattnet rent från smuts och få en längre livslängd på din badanläggning behöver du behandla vattnet med poolkemikalier. Medan ett filter kan avlägsna en stor del av den synliga smutsen i vattnet behöver du själv ta hand om den osynliga smutsen. Den osynliga smutsen består bland annat av mikroorganismer, förökande bakterier och alger. De uppstår från temperaturväxlingar och föroreningar av olika slag såsom partiklar i luften eller från människor som badar. Vi på K-rauta har ett komplett utbud poolkemikalier för din pool, spa eller badtunna så att du alltid har den utrustning och de hjälpmedel du behöver för att hålla badet rent och hygieniskt.

Produkter inom poolkemi

Du bör analysera badvattnet och anpassa doseringar av poolkemikalier regelbundet för att försäkra dig om att det är säkert att bada. Detta är speciellt viktigt vid högre temperaturer på vattnet som kan gynna bakterier bildas. Bland K-Rautas poolkemikalier finner du produkter som höjer och sänker vattnets pH-värde och alkalinitet samt minskar kalkbildning. De hjälper dig hålla rätt pH-värde i vattnet så att kloret, eller det desinficeringsmedel du använder, effektivt desinficerar vattnet. De förhindrar även kalkbildning som kan skada din badanläggning och utrustning genom att angripa ytor och ledningar. Läs gärna produktbeskrivningarna för att enklare välja rätt produkt till just din badanläggning.

Bakterier och alger i vattnet bekämpas med poolkemikalier såsom brom eller mer vanliga och effektiva kloret. I vårt utbud finner du olika typer av klor så du kan hitta en produkt anpassad till hur stor din pool är och om den är hårt föroreningsangripen. Fritt klor är luktfritt och desinficerar vattnet, men när det reagerar med föroreningar i vattnet bildas bundet klor som inte längre rengör vattnet och orsakar klorlukten du säkert känner igen från simhallar. Då är det dags att använda chockklorering som reducerar bundet klor. Tillsammans med algmedel blir chockklor en effektiv grunddesinfektion till starten på badsäsongen. Komplettera gärna med vårt rengöringsmedel för att hålla anläggningen i toppskick.