Reglar och annat virke till ditt bygge

Hos K-rauta hittar du allt virke du behöver för ditt byggprojekt oavsett om du renoverar, bygger till eller bygger nytt. Ska du ge dig på ett stort bygg- eller renoveringsprojekt och är osäker på hur du ska gå tillväga? K-rauta erbjuder gratis projektplanerare som kan guida dig genom ditt projekt och som kan hjälpa dig att räkna på virkesåtgång. Nästan alla byggprojekt börjar med att en stomme byggs. Hos K-rauta hittar du reglar och limträbalkar av alla tänkbara dimensioner och längder. Bygger du till exempel en altan bärs denna upp av reglar, eller av limträbalkar om den är riktigt stor.

Är ditt projekt byte av tak på ett garage eller annat uthus hittar du allt du behöver för projektet i K-rautas omfattande sortiment. Du kan komma att behöva byta rötskadade takreglar och rötskadad råspont. Är bara delar av råsponten skadad och behöver bytas hittar du råspont av olika dimensioner som säkert passar ditt tak. Behöver du byta all råspont kan du antingen spika en och en bräda eller köpa färdiga råspontsluckor. K-rauta har 18 butiker spridda över hela Sverige så du har sällan långt till våra butiker och en fördel med oss är att sortimentet är komplett, du kan köpa allt du behöver i en och samma butik.

Rätt virke till fasadbyte och annat

Behöver ditt hus kläs om? Detta är ett projekt de flesta hemmafixare klara själva. Att klä om ett hus är inte svårt men det kräver lite tid och mycket material. Tiden får du stå för själv, men allt material hittar du hos oss. Ska du klä om kan du också passa på att tilläggsisolera, det tar inte mycket längre tid. Avlägsna allt som sticker ut från väggen, till exempel lockläkt och knutar. Saknas luftspalt kan du isolera direkt på den gamla klädseln, finns det luftspalt måste den tätas eller den gamla klädseln avlägsnas. Spika reglar på väggarna med ett centrumavstånd på 60 centimeter.

Hur tjock isolering du vill ha styr reglarnas tjocklek. Tänk på att dörrar och fönster hamnar djupt om du väljer tjock isolering. Fyll mellanrummen mellan reglarna med isoleringsskivor och häfta fast vindduk utanpå. Vilken dimension du vill ha på klädseln avgör du själv, du hittar alla dimensioner hos oss. Om du vill ha grundmålade eller obehandlade klädselbrädor väljer du också själv men tänk på att det tar tid att grundmåla alla brädor. Oavsett vilken dimension du väljer bör du också köpa några brädor av klenare dimension för att slippa klyva brädor. Spika upp klädsel, salningar, lockläkt, foder och knutar. Måla och du är färdig!