Dra på bilden för att zooma in

Aceton Nitor 1l

NITOR

Aceton från Nitor i 1 liters plastflaska löser effektivt upp fett, olja och harts och kan användas vid rengöring och fläckborttagning.

Denna produkt kan endast levereras till utvalda varuhus. Se lagerstatus på våra varuhus här.

105 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Ej tillgänglig i webbutiken. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.
  • Artikelnummer: 500353511
  • EAN-kod: 7319481000014

Aceton från Nitor i 1 liters plastflaska löser effektivt upp fett, olja och harts och kan användas vid rengöring och fläckborttagning. Tänk på att vara noga med att testa på en mindre yta av underlaget innan, så det inte skadar underlaget eller uppstår färgskiftningar som inte är önskade. • Densitet: 0,79 g/cm³ • Handsktyp: Butyl Tänk på att aceton är mycket brandfarligt och kan även orsaka allvarlig ögonirritation. Se därför till att förpackningen alltid är väl tillsluten när den inte används och att den förvaras oåtkomligt för barn. Den får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor på grund av den höga brandrisken. Vid kontakt med ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om du har kontaktlinser så försök ta ur dessa om det går lätt. Vid obehag, kontakta Giftinformationscentral eller läkare. Innehållet lämnas till mottagningsplats för farligt avfall.

Produkt

Vikt
0.75 kg
Paketstorlek i liter
1
Användning
Inomhus

Paket

Vikt
0.75 kg
Höjd
26 cm
Längd
9 cm
Bredd
9 cm