Ammoniak Nitor 5l

Ammoniak Nitor 5l

NITOR

Ammoniak från Nitor i 5 liters plastflaska är 24,5 %-ig och har en teknisk kvalité och kan användas som rengöringsmedel t ex fönsterputs, ugnsrengöring, eller vid nedmattning av färg.

199 kr / st.

39,80 kr / l

Välj ett varuhus för att se lagerstatus i varuhuset

Tillgänglighet i webbutikenEj tillgänglig i webbutiken. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.
  • Artikelnummer: 500353460
  • EAN-kod: 7319481000274

Ammoniak från Nitor i 5 liters plastflaska är 24,5 %-ig och har en teknisk kvalité och kan användas som rengöringsmedel t ex fönsterputs, ugnsrengöring, eller vid nedmattning av färg. Ammoniak har en skarp lukt och är starkt slemhinneretande och kan vara farlig i högre halter. • Densitet: 0,73 g/cm³ • Handsktyp: PVC Tänk på att ammoniak är brandfarligt och kan även orsaka allvarlig ögonirritation. Se därför till att förpackningen alltid är väl tillsluten när den inte används och att den förvaras oåtkomligt för barn. Den får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor på grund av den höga brandrisken. Vid kontakt med ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om du har kontaktlinser så försök ta ur dessa om det går lätt. Vid obehag, kontakta Giftinformationscentral eller läkare. Innehållet lämnas till mottagningsplats för farligt avfall.

Produkt

Vikt
5.43 kg
Paketstorlek i liter
5
Användning
Inomhus / Utomhus

Paket

Vikt
5.43 kg
Höjd
19 cm
Längd
18.5 cm
Bredd
12.5 cm