Bastudoft Saunia Björk 50ml

SAUNIA

Bastudoft från Saunia skapar en speciell atmosfär i bastun. Blanda 10-12 droppar i en hink med vatten. När vattnet ångar från stenarna fylls bastun av en mild doft.


69 kr

1 380 kr / l

Tillgänglig för hemleverans. Leverans inom 2–5 dagar.  • Artikelnummer: 500218065
  • EAN-kod: 6416392008014

Bastudoft från Saunia skapar en speciell atmosfär i bastun. Blanda 10-12 droppar i en hink med vatten. När vattnet ångar från stenarna fylls bastun av en mild doft.

Hazard

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Paket

Vikt
0.06 kg
Höjd
3.7 cm
Längd
7.5 cm
Bredd
3.7 cm