Bensin Gripen Kemiskt Ren 125ml

Bensin Gripen Kemiskt Ren 125ml

GRIPEN

Bensin kemiskt ren från Gripen i 125 ml plastflaska med skruvkork är effektiv vid borttagning av fett , oljefläckar m.m på de flesta underlag och material.

39,95 kr / st.

319,60 kr / l

Välj ett varuhus för att se lagerstatus i varuhuset

Tillgänglighet i webbutikenEj tillgänglig i webbutiken. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.

  • Artikelnummer: 500353500
  • EAN-kod: 7310200000124

Bensin kemiskt ren från Gripen i 125 ml plastflaska med skruvkork är effektiv vid borttagning av fett , oljefläckar m.m på de flesta underlag och material. Den tar bort tuggummismet och bläckstreck samt löser enkelt upp limrester som t ex klisterlappar på elektronik eller dekaler på dörrar eller möbler. Var dock noga med att testa på underlaget innan du behandlar den tilltänkta ytan, så du inte riskerar oönskad blekning. Om du får en fettfläck på papper, värm lite potatismjöl och strö på. Torka försiktigt bort mjölet med bensin så kommer fläcken att avlägsnas. Mycket brandfarlig. • Handsktyp: Nitril Tänk på att bensin är mycket brandfarligt och kan även dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Se därför till att förpackningen alltid är väl tillsluten när den inte används och att den förvaras oåtkomligt för barn. Den får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor på grund av den höga brandrisken. Produkten får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Inandas inte ångorna då man kan bli dåsig och omtöcknad. Vid förtärning måste du genast kontakta Giftinformationscentral! Viktigt att ej framkalla kräkning. Innehållet lämnas till mottagningsplats för farligt avfall.

Produkt

Vikt
0.2 kg
Paketstorlek i liter
0,125

Paket

Vikt
0.2 kg
Höjd
12.5 cm
Längd
5.6 cm
Bredd
4 cm