Expanderbetong Weber Saint-Gobain 703

SAINT-GOBAIN WEBER

Expanderbetong Grov är en certifierad torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättfly¬tande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk.


KLUBBPRIS

127,20 krord. pris 159 kr

Denna produkt utgår från vårt sortiment. Eventuella prissänkningar gäller så långt lagret räcker.  • Artikelnummer: 500348209
  • EAN-kod: 7391479261256

Expanderbetong Grov är en certifierad torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättfly¬tande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt en¬ligt CR 059. Användningsområde Används i skikttjocklekar 30-300 mm. Särskilt lämpligt där alla sidor är givna och där krav på total utfyllnad finns. Ex¬panderbetong Grov är avsedd för användning vid undergjut¬ning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, räckesståndare mm. Expanderbetong Grov är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för in¬jekteringsarbeten. Lagring Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 må¬nader från förpackningsdagen. Förvaras torrt. Blandning Expanderbetong Grov blandas maskinellt minst 5 minuter med ca 2,75 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 12 liter betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare till¬satser erfordras. Blandning görs med planblandare, snabb¬landare eller borrmaskin/visp. Förbehandling Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bästa vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället så att vatten inte sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten inte förekomma på gjutstället. Egenskaper Expanderbetong Grov är en certifierad Lättflytande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Grov ger normalt god vidhäftning mot an¬gränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlat aluminium får inte använ¬das. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Weber Expanderbetong Grov ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och lik¬nande.

Paket

Vikt
25 kg
Höjd
12 cm
Längd
40 cm
Bredd
27 cm