lägsta pris
Dra på bilden för att zooma in

Fibo Clean 400Ml

FIBO

Fibo Clean underlättar rengöring och borttagning av överbliven fogmassa.

Denna produkt kan endast levereras till utvalda varuhus. Se lagerstatus på våra varuhus här.

239 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Ej tillgänglig i webbutiken. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.
  • Artikelnummer: 501944735
  • EAN-kod: 7039490416520

Fibo Clean underlättar rengöring och borttagning av överbliven fogmassa.

Hazard:

H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Paket

Vikt
0.4 kg
Nettoinnehåll
0.4 LTR
Höjd
21 cm
Längd
7 cm
Bredd
7 cm