Dra på bilden för att zooma in

Förtunning Nitor Benco 14 Cellulosa 1l

NITOR

Förtunning Benco 14 från Nitor i 1-liters förpackning är en cellulosaförtunning som kan användas till spädning av lackfärg och vid rengöring av penslar och verktyg. Använd handskar av materialet butyl eller PVA.

Denna produkt kan endast levereras till utvalda varuhus. Se lagerstatus på våra varuhus här.

109 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Ej tillgänglig i webbutiken. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.
  • Artikelnummer: 500336583
  • EAN-kod: 7319481000076

Förtunning Benco 14 från Nitor i 1-liters förpackning är en cellulosaförtunning som kan användas till spädning av lackfärg och vid rengöring av penslar och verktyg. Använd handskar av materialet butyl eller PVA. Tänk på att cellulosaförtunning är mycket brandfarligt och kan orsaka allvarliga ögonskador. Se därför till att förpackningen alltid är väl tillsluten när den inte används och att den förvaras oåtkomligt för barn. Den får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor på grund av den höga brandrisken i ångorna som avsöndras. Om produkten kommer i kontakt med ögonen, kan den orsaka irreversibla skador, skölj försiktigt med vatten i flera minuter och ta ur eventuella kontaktlinser om möjligt. Vid bestående biverkningar bör man kontakta Giftinformationscentralen. Innehållet lämnas till mottagningsplats för farligt avfall.

Produkt

Vikt
1.05 kg
Paketstorlek i liter
1

Paket

Vikt
1.05 kg
Höjd
23 cm
Längd
8 cm
Bredd
8 cm