Frostskydd Weber Saint-Gobain 5L

Frostskydd Weber Saint-Gobain 5L

SAINT-GOBAIN WEBER

Weber Frostskydd är ett kloridfritt tillsatsmedel i vätskeform för mur- putsbruk- och betong. Vid inblandning i betong bör betongtillverkaren rådfrågas. Förprövning bör utföras då betongegenskaperna kan förändras.


369 kr / st.

Den här produkten kan inte köpas online. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.  • Artikelnummer: 500349558
  • EAN-kod: 7391479705682

Weber Frostskydd är ett kloridfritt tillsatsmedel i vätskeform för mur- putsbruk- och betong. Vid inblandning i betong bör betongtillverkaren rådfrågas. Förprövning bör utföras då betongegenskaperna kan förändras. Användningsområde Weber Frostskydd används i mur- putsbruk- och betong då risk för tidig nedfrysning föreligger. Weber Frostskydd kan användas även i färgade murbruk. Då vita bruk används bör Weber Frostskydd vara inblandat med samma inblandnings¬förhållande för hela fasaden eller till klart avgränsande par¬tier för att förhindra nyansskillnader. Weber Frostskydd skall ej användas i kalkbruk, hydrauliska kalkbruk, ytputser eller färger. Frostskydd är bara en extra säkerhet till övriga vinteråtgär¬der så som intäckt ställning, varmt vatten och värmeagregat. Lagring 2 år. Blandning Före användning skall Weber Frostskydd noga omskakas för att eventuella bildade kristaller skall lösas. Weber Frostskydd skall ha en temperatur av minst + 10°C vid inblandningen. Inblandas vid bruksberedningen enligt tabell. Reducera re¬kommenderad inblandad vattenmängd med ca. halva mäng¬den av inblandad Weber Frostskydd så att önskad konsistens erhålls. Weber Frostskydd inblandas genom att hälla tillsatsmedlet i vattnet eller direkt i bruket underblandningens gång. Bruk med Weber Frostskydd skall an¬vändas inom 1 timma. Sträva efter brukstemperaturen 20°C. Använd varmvatten vid låga temperaturer.

Paket

Vikt
6 kg
Höjd
29 cm
Längd
19 cm
Bredd
13 cm