Kiilto Floor Heat DF

Kiilto Floor Heat DF

KIILTO PRO

Dammreducerat, fiberförstärkt avjämningsmassa för inomhusbruk. Används för fallbyggnad, inspackling av värmeslingor och förstärkning av träkonstruktioner enl. gällande branschkrav. Skikttjocklek: 3-50 mm. Bearbetningstid: 30 minuter. Torktid: 1-5 dygn Åtgång: ca 1,7 kg/m² och mm.

299 kr / säck

14,95 kr / kg

Tillgänglighet i webbutikenTillgänglig. Leverans inom 2–5 dagar.
  • Artikelnummer: 501014366
  • EAN-kod: 6411512001203

Dammreducerat, fiberförstärkt avjämningsmassa för inomhusbruk. Används för fallbyggnad, inspackling av värmeslingor och förstärkning av träkonstruktioner enl. gällande branschkrav. Skikttjocklek: 3-50 mm. Bearbetningstid: 30 minuter. Torktid: 1-5 dygn Åtgång: ca 1,7 kg/m² och mm. ANVÄNDNINGS OMRÅDE Cementbaserad, fiberarmerad avjämningsmassa med elasticitets- och vidhäftningsförbättrande tillsatser för golv. Lämplig för värmegolv. Kan användas till el- eller vattenburet värmegolv. Lämpligt också på ytsvaga underlag som spackel före ytbeläggning. Underlaget ska uppfylla kraven enligt HusAMA. UNDERLAG Undergolvet ska vara rent och fast. Sk. cementhud och färgfläckar avlägsnas och golvet sopas eller dammsugs noggrannt. Underlaget ska vara tillräckligt stabilt för att klara värmerörelsen. Betongolv ytbehandlas med rikligt förtunnad Kiilto Start Primer (1 del Kiilto Start Primer 4 delar vatten ) före spackling. Vid behov slipas ytan och rengörs före primning. Du kan också applicera en tunn häftbrygga av Kiilto Flexfix med en slät stålspackel, primning behövs inte då. Golvspånskiva och trägolv primas med outspädd Kiilto Start Primer och Kiilto Armeringsnät läggs före avjämningen. Om värmegolv ska installeras ska värmegolvstillverkarens anvisningar följas. REKOMMENDERADE Rummets och underlagets temperatur +18...+20°C ARBETSFÖRHÅLLANDEN Underlagets fuktighet - trä 8...12 % - betong max. 4% eller under 90% RF Spackling ska ske i normal rumstemperatur. Rådande omständigheter som rummets, spacklets och vattnets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt luftens relativa fuktighet inverkar kraftigt på vidhäftningen och torkningen. Kiilto rekommendationer kan således endast betraktas som riktgivande. Uttorkningen får inte påskyndas genom t.ex. onormal uppvärmning. BRUKSANVISNING Föreskriven mängd rent, kallt vatten hälls i ett kärl. Pulvret strös ner under kontinuerlig omrörning i svalt (+18...+20°C), rent vatten tills en jämn och smidig massa bildas. Låt massan mogna ca. 5 min varefter den rörs om ännu en gång. Spacklet appliceras med en bred stålspackel.

Hazard

H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Produkt

Vikt
20 kg
Nettoinnehåll
20 kg
Paketstorlek i kg
20
Tillämpning
Golv
Användning
Inomhus

Paket

Vikt
20.15 kg
Höjd
46 cm
Längd
13 cm
Bredd
37 cm