Linolja Herdins Kokt 1l

HERDINS

Kokt Linolja från Herdins i 1 liters plastförpackning kan användas till inoljning av diverse träprodukter utomhus.

105 kr / st.

105 kr / l

Tillgänglighet i webbutikenTillgänglig. Leverans inom 2–5 dagar.
  • Artikelnummer: 501430928
  • EAN-kod: 7311771043022

Kokt Linolja från Herdins i 1 liters plastförpackning kan användas till inoljning av diverse träprodukter utomhus. • Förpackningsstorlek: 1 l • Åtgång: Ca 1 liter såpa på 10 liter ljummet vatten. • Förvaringstemperatur: Frostfritt. Tips! Tänk på att medlet är mycket brandfarligt och kan även orsaka allvarlig ögonirritation. Se därför till att förpackningen alltid är väl tillsluten när den inte används och att den förvaras oåtkomligt för barn. Den får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor på grund av den höga brandrisken. Vid kontakt med ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om du har kontaktlinser så försök ta ur dessa om det går lätt. Vid obehag, kontakta Giftinformationscentral eller läkare. Innehållet lämnas till mottagningsplats för farligt avfall.

Produkt

Vikt
0.98 kg
Paketstorlek i liter
1
Thinner
Lösningsmedelsbaserad
Användning
Inomhus

Paket

Vikt
1.01 kg
Höjd
26 cm
Längd
8.4 cm
Bredd
8.4 cm