lägsta pris
Dra på bilden för att zooma in

Målarterpentin Nitor 1l

NITOR

Målarterpentin från Nitor i 1 liters plastflaska används för spädning av olje- och alkydfärger samt till rengöring av målningsverktyg. Högre kvalitet av lacknafta.

Denna produkt kan endast levereras till utvalda varuhus. Se lagerstatus på våra varuhus här.

375 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Ej tillgänglig i webbutiken. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.
  • Artikelnummer: 500353795
  • EAN-kod: 7319481000199

Målarterpentin från Nitor i 1 liters plastflaska används för spädning av olje- och alkydfärger samt till rengöring av målningsverktyg. Högre kvalitet av lacknafta. Tänk på att vätskan är mycket brandfarligt och kan även orsaka allvarlig ögonirritation. Se därför till att förpackningen alltid är väl tillsluten när den inte används och att den förvaras oåtkomligt för barn. Den får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor på grund av den höga brandrisken. Vid kontakt med ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om du har kontaktlinser så försök ta ur dessa om det går lätt. Vid obehag, kontakta Giftinformationscentral eller läkare. Innehållet lämnas till mottagningsplats för farligt avfall.

Produkt

Vikt
4.23 kg
Paketstorlek i liter
1

Paket

Vikt
4.23 kg
Nettoinnehåll
5 LTR
Höjd
29.5 cm
Längd
18 cm
Bredd
12.5 cm