Dra på bilden för att zooma in

Monteringslim Casco Fix-It Grå 160ml

CASCO

Monteringslim Fix-It från Casco 160 ml i grå. Ett universalt monteringslim för inom- och utomhusbruk som fäster på målade, fuktiga och kalla ytor. OBS! Ej till cellplast av polystyrenfoam (frigolit).

69 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Tillgänglig. Leverans inom 2–5 dagar.
  • Artikelnummer: 500082585
  • EAN-kod: 7311980101971

Monteringslim Fix-It från Casco 160 ml i grå. Ett universalt monteringslim för inom- och utomhusbruk som fäster på målade, fuktiga och kalla ytor. OBS! Ej till cellplast av polystyrenfoam (frigolit). Tål både värme och kyla, från -40 till 100°C och appliceringsbar utomhus till 15°C ger full styrka efter en dags torkning. Lösningsmedelsbaserad. Teknisk data: • Inom- & utomhusbruk • Monteringstid Ca. 15 min • Härdningstid 24 tim • Verktyg Fogpistol

Hazard

H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produkt

Vikt
0.16 kg
Paketstorlek i ml
160
Lägsta arbetstemperatur °C
-15
Högsta arbetstemperatur °C
30

Paket

Vikt
0.16 kg
Höjd
13 cm
Längd
7.5 cm
Bredd
7.5 cm