lägsta pris
Dra på bilden för att zooma in

Röd Etanol Nitor 5l

NITOR

Röd Etanol från Nitor i 5 liters plastflaska kan användas som bränsle, rengöringsmedel och frostskydd. Denaturerad (vilket innebär att den blivit färgad röd för identifiering) etanol som ej är drickbar.

Denna produkt kan endast levereras till utvalda varuhus. Se lagerstatus på våra varuhus här.

325 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Ej tillgänglig i webbutiken. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.
  • Artikelnummer: 500353517
  • EAN-kod: 7319481000656

Röd Etanol från Nitor i 5 liters plastflaska kan användas som bränsle, rengöringsmedel och frostskydd. Denaturerad (vilket innebär att den blivit färgad röd för identifiering) etanol som ej är drickbar. Röd etanol kan även användas som lösningsmedel i vattenbaserade färger och lacker, men blanda den inte med produkter som innehåller starka syror, baser eller oxidationsmedel, då detta reaktionen kan skada packningar, lackade/målade ytor, vissa syntetiska material, naturgummi och fettbehandlade ytor. • Densitet: Ca 0,79 g/cm³ • Handsktyp: Nitril Tänk på att etanol är mycket brandfarligt och kan vid förtäring ge illamående och kräkningar. Se därför till att förpackningen alltid är väl tillsluten när den inte används och att den förvaras oåtkomligt för barn. Den får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor på grund av den höga brandrisken i ångorna som avsöndras. Om produkten kommer i kontakt med ögonen, kan den orsaka ögonirritation och då bör man skölja ordentligt med vatten. Vid bestående biverkningar bör man kontakta Giftinformationscentralen. Innehållet lämnas till mottagningsplats för farligt avfall.

Produkt

Vikt
4.29 kg
Paketstorlek i liter
5

Paket

Vikt
4.29 kg
Nettoinnehåll
5 LTR
Höjd
29 cm
Längd
19 cm
Bredd
13 cm