Snabbslipsats Weber Saint-Gobain Floor

Snabbslipsats Weber Saint-Gobain Floor

SAINT-GOBAIN WEBER

Floor 319 är ett snabbhårdnande cementbruk för golv som ger liknande struktur som avjämningsmassor vilket innebär att ytan inte behöver finspacklas.


219 kr / st.

Denna produkt utgår från vårt sortiment. Eventuella prissänkningar gäller så långt lagret räcker.  • Artikelnummer: 500348135
  • EAN-kod: 7391479413198

Floor 319 är ett snabbhårdnande cementbruk för golv som ger liknande struktur som avjämningsmassor vilket innebär att ytan inte behöver finspacklas. Materialet levereras som torrbruk bestående av lågalkaliskt blandcement, natursand, kompletterande bindemedel och tillsatsmedel. Vatten till¬sätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil. Användningsområde Floor 319 är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på god ytstyrka och snabbhet. Skikttjocklek 15-100 mm. Lagring Ca 6 månader vid torr förvaring Underlag BetongSten/keramikDolomitkross (3-5 mm) Förberedelser Materialet blandas med automatblandare, tvångsblandare, tombola eller borrmaskin och visp. Blandning Floor 319 blandas med ca 2,5 liter vatten per säck om 25 kg (10%). Blandningen av bruket görs normalt i en automat¬blandare, tvångsblandare, tombola eller med borrmaskin och visp i minst 2 minuter. Vid rumstemperatur är det fär¬digblandade bruket arbetsbar i ca 20 - 30 minuter. I färdig-blandat bruk får ej ytterligare vatten tillsättas. Förbehandling Rengöring, priming: Underlaget ska vara rent och fritt från damm cementhud, fett och andra föroreningar som kan för¬hindra vidhäftning. Betongunderlaget primas med Floor 4716 som späds med 3 delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna på produktblad för primer. Därefter läggs bruket innan primern torkat, ”vått i vått”. För bästa arbets¬resultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan + 10 - +25°C. En nygjuten betongplatta bör ej, med hänsyn till sprickbildning på grund av betongens krympning och plat¬tans eventuella sättningar, avjämnas tidigare än ca en månad efter plattans gjutning.

Paket

Vikt
25 kg
Höjd
12 cm
Längd
40 cm
Bredd
27 cm