Spisbränsle Nitor 2,5l

Spisbränsle Nitor 2,5l

NITOR

Spisbränsle från Nitor 2,5 liter är ett kvalitetsbränsle för skorstenslösa mobila spisar och kaminer. Det är både sot- och rökfritt och 1 liter brinner i ca 4 timmar.

99 kr / st.

Välj ett varuhus för att se lagerstatus i varuhuset

Tillgänglighet i webbutikenEj tillgänglig i webbutiken. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.
  • Artikelnummer: 500986985
  • EAN-kod: 7319482880288

Spisbränsle från Nitor 2,5 liter är ett kvalitetsbränsle för skorstenslösa mobila spisar och kaminer. Det är både sot- och rökfritt och 1 liter brinner i ca 4 timmar. Tänk på att vätskan är mycket brandfarligt och kan även orsaka allvarlig ögonirritation. Se därför till att förpackningen alltid är väl tillsluten när den inte används och att den förvaras oåtkomligt för barn. Den får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor på grund av den höga brandrisken. Vid kontakt med ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om du har kontaktlinser så försök ta ur dessa om det går lätt. Vid obehag, kontakta Giftinformationscentral eller läkare. Innehållet lämnas till mottagningsplats för farligt avfall.

Produkt

Vikt
2.2 kg
Paketstorlek i liter
2,5
Användning
Inomhus

Paket

Vikt
2.2 kg
Höjd
23 cm
Längd
15.5 cm
Bredd
10 cm