Trälim Casco Cascol Polyurethane 750ml

Trälim Casco Cascol Polyurethane 750ml

CASCO

Trälim Cascol Polyurethane från Casco för limning av trä mot trä samt trä mot metall, hård plast, sten, keramik m.m. Det är ett 1-komponentslim som härdar genom fukt i luften och de material som limmas ihop. Limfogen är färglös och är vattenbeständig.


269 kr / st.

358,67 kr / l

Den här produkten kan inte köpas online. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.  • Artikelnummer: 500336651
  • EAN-kod: 7311980100219

Trälim Cascol Polyurethane från Casco för limning av trä mot trä samt trä mot metall, hård plast, sten, keramik m.m. Det är ett 1-komponentslim som härdar genom fukt i luften och de material som limmas ihop. Limfogen är färglös och är vattenbeständig. Tänk på att limmet skummar, så det behövs ett högt presstryck. Arbetstemperatur över 5°C. Teknisk data: • Förpackning: 750 ml •Inom- & utomhusbruk •Klassning D4 • Åtgång 100 – 300 g/m² beroende av materialkombination • Monteringstid Max 15 min • Belastningsbar 4 tim

Hazard

H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Paket

Vikt
0.848 kg
Höjd
0.27 cm
Längd
0.6 cm
Bredd
0.6 cm