Trälim Casco Cascol Polyurethane 750ml

CASCO

Trälim Cascol Polyurethane från Casco för limning av trä mot trä samt trä mot metall, hård plast, sten, keramik m.m. Det är ett 1-komponentslim som härdar genom fukt i luften och de material som limmas ihop. Limfogen är färglös och är vattenbeständig.


269 kr

358,67 kr / l

Den här produkten kan inte köpas online. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.  • Artikelnummer: 500336651
  • EAN-kod: 7311980100219

Trälim Cascol Polyurethane från Casco för limning av trä mot trä samt trä mot metall, hård plast, sten, keramik m.m. Det är ett 1-komponentslim som härdar genom fukt i luften och de material som limmas ihop. Limfogen är färglös och är vattenbeständig. Tänk på att limmet skummar, så det behövs ett högt presstryck. Arbetstemperatur över 5°C. Teknisk data: • Förpackning: 750 ml •Inom- & utomhusbruk •Klassning D4 • Åtgång 100 – 300 g/m² beroende av materialkombination • Monteringstid Max 15 min • Belastningsbar 4 tim

Hazard

H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Paket

Vikt
0.848 kg
Höjd
0.27 cm
Längd
0.6 cm
Bredd
0.6 cm