Underlagsduk Mataki Haloten 380 YEP 700 30x1m

MATAKI

Mataki Haloten 380 Underlagsduk är en lätt underlagstäckning med stor flexibilitet vad gäller infästning och användning. Ytvikten är 700 g/m2. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning.

995 kr / rulle

Tillgänglighet i webbutikenTillgänglig. Leverans inom 2–5 dagar.
  • Artikelnummer: 501005529
  • EAN-kod: 7392154003802

Mataki Haloten 380 Underlagsduk är en lätt underlagstäckning med stor flexibilitet vad gäller infästning och användning. Ytvikten är 700 g/m2. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning. (JSC.61 AMA Hus) eller genomtrampningssäkert underlagstak (JSC.65 AMA Hus). Användningsområde Mataki MB 380 är P-märkt av SP SITAC som underlag för takpannor, profilerad plåt, planplåt samt takshingel. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat! Vattenavledande underlagstäckning MB 380 läggs på råspont eller skivmaterial. Infästning kan ske med spikning igenom båda lagren eller så kallad dold infästning. Dold infästning kan användas om läktning sker omgående. Infästning kan också ske med klammer i undre lagret. Använd rostfri bredtrådig klammer minst motsvarande 12,9/12 enligt AMA HUS 2008, JS, Fig JS/1 eller med dubbla rader klammer motsvarande Rapid 140/10. Mataki MB 380 klarar en taklutning ned till 6º med dold infästning och med 10º med infästning genom båda lagren förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Genomtrampningssäkert underlagstak MB 380 läggs över takstolarna med inbördes avstånd max c/c 1200 mm. Infästning görs primärt genom att ströläkten (minst 25×45 mm) spikas med varmförzinkad trådspik 60×2,3 mm, 300 mm c/c. Använd bärläkt minst 45×70 mm som spikas med två varmförzinkade trådspik 100×3,4 mm mot ströläkten. Detta moment är viktigt för att uppnå ett genomtrampningsskyddat tak. Minsta taklutning är 14º. När produkten läggs som underlagstak ska överlappet vara 200 mm vid taklutning 14-27° och 150 mm vid taklutning över 27°. <iframe src=""https://player.vimeo.com/video/54104747?title=0&byline=0&portrait=0"" width=""500"" height=""281"" frameborder=""0"" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Egenskaper och användning Minsta taklutning: 10° (på råspont), 14° (underlagstak direkt på takstolarna) Användningsområde: Vattenavledande skikt under byggtiden och under byggnadens bruksskede. Materialet kan exponeras för väder och vind under en period av max 2 månader. Krav på underlag: Välj underlag minst motsvarande AMA HUS, HSD.1331. för att uppnå rätt stadga i förhållande till taktäckningsmaterialet. Infästning: Dold infästning (klammer eller spik) eller spikning genom båda materiallagren. Använd varmförzinkad pappspik, dimension minst 20×2,8 alternativt 25×2,5 (HUS AMA, ZSE). Välj kvalitet och dimension för klammer enligt monteringsanvisning. Infästning av underlagstak (trådspik med spiklist) enligt monteringsanvisningen. Format: 30×1,00 meter Vikt: ca 21 kg rulle (700 g/m2) Färg: svart, PP-väv.

Produkt

Vikt
22 kg
Djup i cm
3000
Bredd i cm
100
Färg
Svart

Paket

Vikt
22 kg
Höjd
100 cm
Längd
22 cm
Bredd
22 cm