K-Rauta-hero-banner
Artiklar

Elsäkerhet

Med rätt utrustning, installation och underhåll slipper du olyckor och onödiga kostnader. En grundläggande kunskap om el och elsäkerhet i hemmet tillhör allmänbildningen, men kanske är den här sidan extra intressant för dig som har golvvärme, ventilationskanalsfläkt, bastuaggregat och elradiator eller belysningsarmatur med fast anslutning hemma. Vem ansvarar egentligen för elen? Och hur gör du om en elolycka sker hemma? Här finns det du behöver veta för att förstå dig på elen hemma.

Säkerhetsmärkning

Det kan vara svårt att välja bland alla elektriska produkter som finns på marknaden. Tänk i första hand på säkerheten, och se till att det du köper är CE-märkt.

CE-märkning – EU:s krav på bland annat säkerhet

Tänk på att leta efter CE-märket när du ska köpa en ny elektrisk produkt. Med CE-märket intygar tillverkaren eller importören att den uppfyller gällande europeiska säkerhetsregler. Elsäkerhetsverket är den myndighet som ansvarar för tillsynen av elektriska produkter. Motsvarande tillsynsmyndigheter finns i övriga EU-länder.

Märkning från provningsorgan

Många tillverkande företag vänder sig till professionella provningsorgan för att få hjälp med att kontrollera att produkten klarar de tekniska krav som ingår i säkerhetsreglerna. För att visa vilket provningsorgan som hjälpt till med kontrollen, kan tillverkaren ange detta på produkten. Detta är inget legalt krav utan sker helt frivilligt. Det är du som äger eller använder elprodukter som ansvarar för att de används på ett sätt som inte riskerar säkerheten och att de underhålls. Du som använder elprodukter ska också förvissa dig om att de är säkra för användning.

Vem ansvarar för elen?

Det är du som ansvarar för att dina elektriska apparater är hela och att de används på rätt sätt, oavsett hur du bor. För fasta elinstallationer kan ansvaret se olika ut beroende på om du är husägare eller om du bor i lägenhet.

Är du husägare?

Som husägare är det du som har ansvaret för att dina fasta elinstallationer är säkra. Till sådana installationer räknas utrustning som används permanent på en och samma plats, till exempel ett uttag i köket och elledningar i väggarna. De flesta arbeten med fasta installationer kräver behörighet, vilket innebär att du måste anlita en elinstallatör. Om du ska köpa hus är det bra att anlita någon som besiktar elinstallationerna. Det ingår inte alltid i en vanlig bostadsbesiktning.

Bor du i bostadsrätt eller hyresrätt?

En vanlig ansvarsfördelning när du bor i bostadsrätt eller hyr bostad är att bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren ansvarar för fasta elinstallationer som finns i de allmänna utrymmena. I själva lägenheten är det du som ska se till att installationerna är fria från slitage och skador. Om de inte är det ska du kontakta föreningen eller ägaren för att få felen åtgärdade.

Att anlita elinstallatör

När du behöver hjälp med elen i ditt hem så bör du kontakta ett elinstallationsföretag som drivs av en elinstallatör eller som har en sådan anställd. Elinstallatörer är behöriga att arbeta med elinstallationer och ansvarar för att andra som är anställda i företaget utför elinstallationsarbeten på ett korrekt sätt. För att få behörighet måste man ansöka hos Elsäkerhetsverket som bedömer om man uppfyller de krav som ställs på utbildning och praktik. Elföretag med elinstallatörer som har allmän behörighet får utföra alla typer av elarbeten som kan förekomma hos dig, till exempel komplettera med nya uttag, dra nya ledningar, byta ojordade uttag mot jordade och sätta upp armaturer.

OBS!

Skriv alltid kontrakt på arbeten som du beställer.

Om olyckan ändå är framme

Varje år inträffar elolyckor där det börjar brinna eller där personer får ström genom kroppen. Var försiktig, och se till att ha nödvändig skyddsutrustning hemma.

Kroppen leder ström

Att få ström genom kroppen är allvarligare än vad många tror. När det händer så fungerar kroppen som en strömledare. Det kan ge allt från märkbara kittlingar och muskelkramper till oregelbunden hjärtverksamhet. I värsta fall uppstår hjärtkammarflimmer som är direkt dödande. Det är därför mycket viktigt att du alltid söker upp sjukvården om du har fått ström genom kroppen. Tänk på att vara extra försiktig i fuktig miljö. Om huden är fuktig och kontaktytan stor blir övergångsmotståndet till kroppen mindre, och strömmen därmed större. Det ökar risken för allvarliga skador.

Uppsök alltid sjukvård om du har fått ström genom kroppen!

Skyddsutrustning vid brand

En elolycka kan leda till att det börjar brinna. Om det skulle hända finns det några saker som är nödvändiga att ha hemma:

  • Brandfilt för att släcka brand i exempelvis kläder
  • Brandsläckare – en pulversläckare som klarar alla typer av bränder
  • Brandvarnare
  • Första hjälpen-väska

Läs mer om elsäkerhet

Elsäkerhet