K-Rauta-hero-banner
Artiklar

Resan mot Hannas byggdröm - först ut bygglov.

Del 1: Hannas dröm om att ha ett torn på ett magiskt sekelskifteshus har funnits där sedan hon var liten. Men hur går man tillväga för att förverkliga sitt drömbygge? Vi får möjligheten att följa med på hennes resa, från start till klart, där hon och hennes familj tar hjälp av en av våra Projektplanerare.

Hanna Östberg älskar nya projekt. På sin Instagram @hannasänglar inspirerar hon tusentals följare varje vecka. Där visar hon upp hemmaprojekt som hon och familjen pysslar med i sekelskifteshuset i Täby utanför Stockholm. Här bor hon med sina fyra barn och sin man Mikael. Ingen i familjen är utbildad inom vare sig inredning eller bygg, men intresset är stort för utformningen av hemmet och de älskar den kreativa processen och att ha projekt att jobba med tillsammans. Hanna är i grunden utbildad till sjuksköterska, men har alltid haft en kärlek för färg och form. Och trots att Mikael kan framstå som en snickare, så arbetar han egentligen som systemutvecklare.

Inspirationsartikel Hannas Änglar torn 1500x800 5

Nu har paret bestämt sig för att bygga på huset, och skapa Hannas drömtorn. I grunden är det en praktisk lösning, för att få separata ingångar till barnens rum. Men Hanna planerar för två mysiga fåtöljer i tillbyggnaden där familjen kan sitta och umgås i lugn och ro.

Det första Hanna och Mikael gjorde var att ta kontakt med en arkitekt. Hanna kontaktade samma person som tidigare har ritat en utbyggnad för huset.
-Vi började göra första skissen på ett torn själva, sen fick vår arkitekt titta på den. Hans förslag skiljde sig markant från det vi skissade fram, vilket var tur, säger Hanna och skrattar.

Sen kom den stora utmaningen: att ansöka om bygglov och se till att all information fanns på plats. Så här gjorde Hanna för att påbörja processen.

Läs även: Så byter du din fasad, se film här.

Underlag för att söka bygglov – det här behöver du

Att söka bygglov görs hos byggnämnden i kommunen där du ska ha bygglovet. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att fatta beslut. Byggnämnden har 10 veckor på sig att fatta beslut, om ansökan som skickats in anses vara komplett. Anser de att det finns brister i handlingarna är den dock inte komplett och det kan därmed dra ut på tiden, så se till att ha ett bra underlag. Blanketter för hur du söker bygglov hittar du hos din kommun.

I Hannas fall krävdes det här vid bygglovsansökan:
• En kontrollansvarig, det vill säga en person med kunskap, erfarenhet och lämplighet (måste kunna styrkas med certifikat). Kontrollansvarig går i god för att konstruktionen och byggprocessen är av standard.
• Fasadritningar från alla fyra väderstreck
• Planlösning
• Situationsplan, det vill säga hur huset står på tomten. En situationsplan beställer du enklast från stadsbyggnadskontoret på kommunen.

Inför Hannas bygge hade även arkitekten tagit fram en takplansritning som beskriver hur alla takdelar lutar. Det är viktigt för att visa att man har planerat hur vattnet ska rinna på taket.

Byggnadsnämnden måste sedan se till att bygget upprättas enligt plan- och bygglagen, vilket gör att det kan upplevas som en väldigt formell och kantig process. Hannas tips är att vara ute i god tid och ta hjälp av en arkitekt.

När du ansöker om bygglov prövar byggnadsnämnden om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser godkänner ditt bygge i det område du sökt. Är det så att du har ett undantag i detaljplanen kommer avvikelserna granskas av bygglovshandläggaren och en fråga går ut till samtliga grannar.

För Hanna och Mikael skedde precis detta, och grannarna fick frågan om tornet skulle ha plåttak istället för tegel. Men då ingen hade en synpunkt om det får de nu använda sig av det planerade plåttaket.

Läs även: Mardrömsprojektet som blev ett drömhem.

Steg 2 - få ett startbesked

Innan du får sätta igång med bygget behövs ett startbesked. När du har fått ditt bygglov godkänt kan det hända att du behöver komplettera med olika handlingar innan du får ditt startbesked. Vilka handlingar det gäller står i ditt bygglov.

För Hanna och Mikaels fall ville byggnadsinspektören på kommunen se konstruktionsritningar för utbyggnaden, och avväxlingar, vilket är en beskrivning hur tillbyggnaden ska bäras upp av befintliga konstruktionen av bärande väggar/pelare.
Slutligen behövde de också redovisa för U-värden. Det kallas även för värmegenomgångskoefficient och är ett mått på hur väl isolerade de ingående detaljerna är, ju lägre värde desto bättre isolerat.

När byggnadsnämnden beviljat ditt bygglov håller nämnden ofta ett tekniskt samråd. Tillsammans går ni igenom hur du organiserat och planerat ditt arbete samt förslaget till kontrollplan (som tar fram av eller tillsammans med kontrollansvarig) och handlingar i övrigt.

Efter det tekniska samrådet kan du få ditt startbesked.

Steg 3 – Projektplanerare stöttar med materialval och leveransplanering

Hanna och Mikael har fått hjälp och stöttning av K-Rautas Projektplanerare Jovannie som arbetar i varuhuset i Täby. Genom covidsäkra, digitala möten har de tillsammans planerat takkonstruktionen och funnit rätt leverantör och kontaktperson för bygget av plåttaket.

K-Rautas Projektplanerare kan hjälpa dig med allt från planering och konstruktion av ditt projekt, till uträkning av materialåtgång och materialtillgång. De blir ditt trygga bollplank under hela bygget.

I Hanna och Mikaels fall behövde Jovannie komma med råd kring vad man bör tänka på vid högbygge.
-Mitt tips är att ta hjälp så fort du är osäker på byggnormerna, på säkerhet eller krav vid högbygge, säger Jovannie. Detta säkerställer så att allt går rätt till, innan man gör ett misstag. Gör man inte det kan det få dyra konsekvenser, som att försäkringsbolaget exempelvis nekar en ersättning om något är fel eller vid en olycka.

Vill du också ha projektplanerarhjälp? Kontakta våra Projektplanerare här.

Inspirationsartikel Hannas Änglar torn 1500x800 7

Hannas 5 tips till dig som planerera husbygge

  1. Var ute i god tid. Det är lätt att hamna under tidspress på grund av bygglovsansökningar. Räkna med att handläggningstiden kan ta tid.

  2. Våga fråga om hjälp. Du kan inte vara expert på allt, men du kommer lära dig mycket med tiden. Ta hjälp vid kritiska punkter i bygget, där du själv inte har kunskap. Kanske behöver du ta in en arkitekt eller konstruktör?

  3. Boa in er i huset innan ni planerar för utbyggnationer. Det tar tid att upptäcka hur man använder ett hus och vad som bör prioriteras.

  4. Planera för framtiden, inte för hur livet ser ut idag. Ofta kanske man bygger ut i samband med småbarnsåren och planerar därefter. Kolla med vänner som kommit längre i livet, hur gjorde dom? De där åren försvinner väldigt snabbt och likaså behoven.

  5. Våga bygga själv! Att få bo och njuta av något som man skapat själv är otroligt häftigt och tillfredställande.

Inspirationsartikel Hannas Änglar torn 1500x800 6

För mer inspiration titta på fler byggprojekt här

Missa inte någon del av Hannas tornbygge