K-Rauta-hero-banner
Artiklar

Byt panelen på ditt hus

Är du trött på din fasad och vill få en ny fräsch i ett annat material? Eller har virket börjat släppa eller ruttna? Då är det hög tid att agera. En renovering av din fasad kan i tid motverka fuktskador på huset och dess stomme. Ibland är kanske bara en enstaka bräda dålig, men ofta kan hela fasaden behöva bytas ut.

När du väljer att utföra arbetet själv gäller det att du utför det korrekt från början. Därför vill vi ge dig några goda råd på vägen, följ med!

Steg för steg guide

Panel3 1500x800

1. Börja projektet med att riva bort de gamla panelbrädorna, fodren och knutbrädorna. Under dessa sitter de spikreglar som panelbrädorna är spikade eller skruvade i. Är panelen stående är spikreglarna liggande och tvärtom. Det är tack vare dessa spikreglar som det bildas en luftspalt bakom panelen. Undersök spikreglarna efter skador eller angrepp av röta.

Undersök också vindpappen som sitter bakom. Ofta brukar dock både vindpapp och spikreglar vara i bra skick medan panelen har gjort sitt. Behöver något bytas eller åtgärdas så gör detta.

2. Har du stående panel så välj brädor som når ända upp till taket på ditt hus – att skarva är något du bör undvika. Är ditt hus för högt kan du dela brädorna med ett droppbleck i mitten.

Panel2 1500x800

3. När det är dags att montera träpanelen är det viktigt att sätta den hyvlade sidan inåt och att träets fibrer pekar nedåt. Det här ökar motståndskraften mot fukt så att du slipper byta träfasad snart igen. När du ska sätta den första brädan börjar du alltid vid en knut. Försök att sätta brädorna med ett mellanrum om 5 mm. Om det inte går hela vägen kan du kapa en bräda någonstans längs panelen.

4. Räkna i sådana fall ut var du ska ha smalare brädor så att du får en symmetri över hela husets fasad. I detta läge gör det inget om brädorna är olika långa nedtill då du kan såga till en rak kant senare.

5. Innan du spikar fast lockläkten över mellanrummen måste du täcka skarven mellan bottenbrädorna och taksprånget. Du spikar fast en lämplig bräda och sätter den horisontellt. När det är gjort är det dags att spika upp lockläkten runt hela fasaden och nu vi börjar närma oss mål.

Panel4 1500x800

6. Slutligen krävs ytterligare en horisontell bräda i nederkant på panelen. Denna ska luta utåt och blir en så kallad droppnäsa så att vatten rinner av panelen.

7. Har du följt stegen så ska du nu vara klar med att byta träfasad, bra jobbat!

Panel5 1500x800

Tänk på!

När du ska byta träfasad kan du köpa både obehandlade och grundmålade brädor. De obehandlade är billigare, men du måste då själv grundmåla dessa. Köper du panel som redan är grundmålad kan du vara säker på att kvaliteten är god.

Vilka verktyg behöver du?

• En kraftig hammare med dubbelklo

• Måttstock

• Vinkelhake

• Vattenpass

• Fogsvans

• Rätsnöre

• Cirkelsåg

• Elektrisk skruvdragare

Tveka inte att be våra Projektplanerare om hjälp med produkter, material eller råd.

LÄS MER OM PROJEKTPLANERARE OCH BOKA DIN TID HÄR

LÄS MER OM HUR PROJEKTPLANERARE HAR HJÄLPT ANDRA HÄR

Mer läsning om andra projekt för huset hittar du här

Måla om din träfasad

Måla från grunden