K-Rauta-hero-banner
Artiklar

Vattna för växtkraft

Vatten är en förutsättning för växtkraft av alla slag. Gräsmattan och trädgårdsväxterna är inga undantag. Här kommer några tips på hur du vattnar smartast för att få bästa möjliga växtkraft under den härliga utesäsongen.

FÖR ATT BEHÅLLA gräsmattan grön och frodig hela sommaren är det viktigt med rätt bevattning. Att du ska vattna regel-bundet är en grundregel, däremot är det svårare att säga hur ofta det ska ske eftersom det kan variera under säsongen beroende på temperatur och väderlek.

Om du är uppmärksam på hur grässtråna ser ut så kan du i och för sig få en vägledning av dem. När gräset börjar få en blågrå färgton, och de äldre stråna på plantan börjar rulla ihop sig, är det dags att vattna. En ny gräsmatta kan behöva vattnas så ofta som en gång om dagen för att fröna ska kunna gro ordentligt och att ge möjligheter till ett stabilt rotsystem.

Inspirationsartikel Vattna för växtraft 1500x800 3

Vattna sent på kvällen eller tidigt på morgonen

När du vattnar på kvällen eller natten, när jorden är sval, så avdunstar mindre vatten än ur den var¬ma jorden på dagen.

Vattna rikligt och lite i taget

Det dröjer litet innan vattnet sipprar ner i jorden, så det bästa är att vattna i omgångar.

Håll jämn fuktighet

De flesta växter vill ha en jämn fuktighet. Men om de torkar ut lite före vattningen så förbättras rötternas växtkraft.

Se till att bladen är torra

Om bladen är blöta över natten kan bladmögel utvecklas och blad som vattnas i solen kan få bränn¬märken (vattendropparna ger en förstoringsglaseffekt).

Inspirationsartikel Vattna för växtraft 1500x800 4

Inspirationsartikel Vattna för växtraft 1500x800 2

Vattna sällan men ordentligt

Det räcker ofta med att vattna rabatterna en eller två gånger per vecka: det är bättre att vattna sällan med mycket vatten än ofta med lite vatten.

Spara på vattnet Men tänk samtidigt på att bara vattna så mycket som behövs – inte mer. Dels kan det vara vattenbrist i vissa delar av landet, men det gäller också att undvika att jorden är mättad av vatten – för om rötterna inte får syre så riskerar de att ”drunkna”.

Använd högkvalitativ jord med mycket lera

Jord som har mycket lermineraler har en bättre förmåga att hål¬la kvar vattnet i jorden och att fördela det bättre. Under våta somrar och på vintern är det en extra viktig egenskap, för det förhindrar att jorden mättas.