Visar 3 produkter

Mysiga hemmakvällar med Cambridge

Med en spis från Cambridge får du extra mysiga stunder i ditt vardagsrum, sovrum eller varför inte kök? En enkel och säker eldstad i klassisk brittisk stil.

Installera din Cambridge spis korrekt

För att säkerställa att din Cambridgespis funkar på allra bästa sätt tänkt på följande: • Installeras i ett utrymme som är minst l 7m2 och har en volym på minst 40m'. • Får endast användas i utrymmen där lufttemperaturen normalt ej överstiger vanlig rumstemperatur. • Att i den del av spisen där förbränningen sker fär endast placeras föremål som är avsedda för detta, Lex. specialtillverkade keramiska vedträn. • Inget brännbart material, t.ex. gardiner, möbler eller brännbart material fär finnas närmare än I meter från eldstaden. • Får ej användas i brandfarligt eller explosionsfarligt rum, enligt definitionerna i EN 60079-10 och SRVFS 2004:7. • Spisen skall förankras i väggen med medföljande vinkel.

Använd din Cambrige på rätt sätt

Spisbränslet får ej förvärmas.

  • Använd endast spisbränsle avsedd för denna typ (t.ex. Flame spisbränsle).
  • Plocka ur de tre mindre tomburkarna ur eldstaden och fyll försiktigt på med spisbränsle. Placera de tre burkarna tillbaks i de tre större medföljande burkarna i eldstaden. Undvik att spilla utanför tomburkarna.
  • Använd en tändare eller tändstickor med långt skaft för att tända spisbränslet. Undvik att placera kroppen eller kläddetaljer direkt ovanför elden vid tändning.
  • Fyll aldrig på med nytt spisbränsle förrän elden är släckt och burkarna har kallnat! Vänta alltid minst 20 minuter innan ny påfyllning av spisbränslet.