Välj rätt dimmer

Olika dimmertyper och dimmertekniker används för att dimra olika slags ljuskällor. Idag finns det ett par typer att välja på och vi vill underlätta för dig att hitta rätt produkt i denna guide.

Universal/LED-dimmer

4–200W LED och 4–400W halogen/glödjus. Vriddimmer för en ljusreglering. Kan dimra 230V LED, glödljus, halogen och de flesta typer av elektroniska transformatorer. Till och frånslag via tryck på vredet. Klarar laster för både fram- och bakkantsdimmer. Går dock ej att blanda laster. Kräver ej neutralledare eller nolla.. Möjlighet till trappomkoppling tillsammans med en trappbrytare.

dimmer led

Puckdimmer

4–100 W LED och 4–200W halogen/glödljus. Puckdimmer för ljusreglering. Kan dimra 230V LED, glödljus, halogen och de flesta typer av elektroniska transformatorer. Monteras tillsammans/bakom en återfjädrande tryckknapp. Kräver ej neutralledare eller nolla.

puckgimmer 876

Transistordimmer

20–315W och 20–630W. Vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230 V halogenlampor och elektroniska transformatorer. Klara laster förbakkantsdimmer. Till och frånslag via tryck på vredet. Känner automatiskt av vilken lampa som är ansluten. Har mjukstartsfunktion. Kräver ej neutralledare. Möjlighet till trappomkoppling.

transistor 876

Krondimmer

2x200 W/VA. Tryckdimmer, bara för glödljus och 230V halogen. Dimra två olika ljuskällor från samma plats. Dimmern styr belysningen via tryckfunktion dvs korta tryck tänder respektive släcker och långa tryck dimrar upp respektive ned. Trappfunktion fås i kombination med återfjädrande vipptryckknapp. Kräver ej neutralledare.

krondimmer 876