Bastudoft Saunia 5 dofter

Bastudoft Saunia 5 dofter

SAUNIA

Bastudoftset från Saunia inkluderar fem olika bastudofter. Inklusive trähylla. Blanda 10-12 droppar i en hink med vatten. När vattnet ångar från stenarna fylls bastun av en mild doft. Förvaras ej i bastun.

319 kr / st.

Tillgänglighet i webbutikenTillgänglig. Leverans inom 2–5 dagar.
  • Artikelnummer: 500358063
  • EAN-kod: 6416392008168

Bastudoftset från Saunia inkluderar fem olika bastudofter. Inklusive trähylla. Blanda 10-12 droppar i en hink med vatten. När vattnet ångar från stenarna fylls bastun av en mild doft. Förvaras ej i bastun.

Hazard

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H315 Irriterar huden.

Paket

Vikt
0.49 kg
Höjd
15 cm
Längd
6 cm
Bredd
25 cm