lägsta pris
Dra på bilden för att zooma in

Bastudoft Saunia 5 dofter

SAUNIA
  • EAN-kod: 6416392008168 | Artikelnummer: 500358063

Bastudoftset från Saunia inkluderar fem olika bastudofter Tjära, Citrus, Björk, Eukalyptus och Honung. Inklusive trähylla. Blanda 10-12 droppar i en hink med vatten. När vattnet ångar från stenarna fylls bastun av en mild doft. Förvaras ej i bastun.

399 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Tillgänglig. Leverans inom 1–3 vardagar.
  • EAN-kod: 6416392008168
  • Artikelnummer: 500358063

Bastudoftset från Saunia inkluderar fem olika bastudofter Tjära, Citrus, Björk, Eukalyptus och Honung. Inklusive trähylla. Blanda 10-12 droppar i en hink med vatten. När vattnet ångar från stenarna fylls bastun av en mild doft. Förvaras ej i bastun.

Paket

Vikt
0.49 kg
Höjd
15 cm
Längd
6 cm
Bredd
25 cm

Hazard:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H315 Irriterar huden.