Bastudoft Saunia Mynta 50ml

Bastudoft Saunia Mynta 50ml

SAUNIA

Bastudoft från Saunia som skapar en fräsch atmosfär i bastun. Blanda 10-12 droppar i en hink med vatten. När vattnet ångar från stenarna fylls bastun av en mild doft av mynta.


69 kr

1 380 kr / l

Den här produkten kan inte köpas online. Kolla tillgängligheten i våra butiker nedanför.  • Artikelnummer: 500218236
  • EAN-kod: 6416392008045

Bastudoft från Saunia som skapar en fräsch atmosfär i bastun. Blanda 10-12 droppar i en hink med vatten. När vattnet ångar från stenarna fylls bastun av en mild doft av mynta.

Hazard

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Paket

Vikt
0.06 kg
Höjd
3.7 cm
Längd
7.5 cm
Bredd
3.7 cm