Fineflow Rapid Weber Floor 4160 20Kg

SAINT-GOBAIN WEBER

P-märkt fin, pumpbar och självutjämnande avjämningsmassa för tidig mattläggning. Skikttjocklek 2-30 mm.

299 kr / st.

Tillgänglighet i webbutikenTillgänglig. Leverans inom 2–5 dagar.
  • Artikelnummer: 501952174
  • EAN-kod: 7391479735245

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Materialet har extra hög bindemedelshalt för att möjliggöra tidig mattläggning. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Härdningstid innan beläggning : 1 dygn Härdningstid innan gångbelastning : 2-3 timmar Tryckhållfasthetsklass : C30 enligt EN 13813 Tryckhållfasthet 28 dygn : Medelvärde 35 MPa enligt EN 13892-2 Böjdraghållfasthetsklass : F7 enligt EN 13813 Böjdraghållfasthet 28 dygn : Medelvärde 11 MPa enligt EN 13892-2 Ytdraghållfasthet : > 2,0 MPa Krympning 28 dygn : < 0,5 mm/m enligt EN 13454-2 Rekommenderad vattenhalt : 21 % Nödvändig mängd vatten: 4,2 l /20 kg Åtgång (kg/m²/1 mm): 17,5/10

Produkt

Nödvändig mängd vatten l/kg
0,21
Paketstorlek i kg
20
Hyllivslängd kk
6
Tillämpning
Golv
Färg
Grå
Användning
Inomhus
Minsta applicerbara tjocklek (mm)
0
Största applicerbara tjocklek (mm)
0

Paket

Vikt
20 kg
Höjd
12 cm
Längd
38 cm
Bredd
37 cm