lägsta pris
Dra på bilden för att zooma in

Fineflow Rapid Weber Floor 4160 20Kg

SAINT-GOBAIN WEBER

P-märkt fin, pumpbar och självutjämnande avjämningsmassa för tidig mattläggning. Skikttjocklek 2-30 mm.

379 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Tillgänglig. Leverans inom 1–4 vardagar.
  • Artikelnummer: 501952174
  • EAN-kod: 7391479735245

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Materialet har extra hög bindemedelshalt för att möjliggöra tidig mattläggning. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Härdningstid innan beläggning : 1 dygn Härdningstid innan gångbelastning : 2-3 timmar Tryckhållfasthetsklass : C30 enligt EN 13813 Tryckhållfasthet 28 dygn : Medelvärde 35 MPa enligt EN 13892-2 Böjdraghållfasthetsklass : F7 enligt EN 13813 Böjdraghållfasthet 28 dygn : Medelvärde 11 MPa enligt EN 13892-2 Ytdraghållfasthet : > 2,0 MPa Krympning 28 dygn : < 0,5 mm/m enligt EN 13454-2 Rekommenderad vattenhalt : 21 % Nödvändig mängd vatten: 4,2 l /20 kg Åtgång (kg/m²/1 mm): 17,5/10

Produkt

Vikt
20 kg
Största applicerbara tjocklek (mm)
Hållbarhet (månader)
6
Användning
Inomhus
Färg
Grå
Nödvändig mängd vatten l/kg
0.21
Tillämpning
Golv
Minsta applicerbara tjocklek (mm)
Paketstorlek i kg
20

Paket

Vikt
20 kg
Höjd
12 cm
Längd
38 cm
Bredd
37 cm