lägsta pris
Dra på bilden för att zooma in

Insektsmedel Nelson Garden Curera Vespo 400ml

NELSON GARDEN
  • EAN-kod: 7312600086623 | Artikelnummer: 500356367

Insektsspray mot t ex flugor, getingar, tvestjärtar samt bostadsohyra/förrådsskadeinsekter. Baserat på pyrethrum (extrakt utvunnet ur pyrethrumblomman).

159 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Denna vara är inte tillgänglig för hemleverans.
  • EAN-kod: 7312600086623
  • Artikelnummer: 500356367

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Paket

Vikt
0.383 kg
Nettoinnehåll
0.4 LTR
Höjd
25 cm
Längd
5.5 cm
Bredd
5.5 cm

Hazard:

H222 Extremt brandfarlig aerosol H229 Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.