Dra på bilden för att zooma in

Kvitt Dos mot Flygande Insekter 300ml

BAYER GARDEN

Snabbverkade och effektiv insektsspray. Fungerar på dem flesta flygande insekterna som getingar, flugor, mal, pälsänger och bananflugor.

149 kr / st.

Tillgänglighet i webbutiken
Tillgänglig. Leverans inom 2–5 dagar.
  • Artikelnummer: 501786614
  • EAN-kod: 7313060010333

Snabbverkade och effektiv insektsspray. Fungerar på dem flesta flygande insekterna som getingar, flugor, mal, pälsänger och bananflugor. Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Hazard

H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH208 Innehåller dipenten. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Paket

Vikt
0.3 kg
Höjd
20.8 cm
Längd
5.6 cm
Bredd
5.6 cm