lägsta pris
Dra på bilden för att zooma in

Kvitt Dos mot Flygande Insekter 300ml

KVITT

Effektiv och snabbverkande spray mot flugor, getingar och andra insekter inomhus.

189 kr / st.

Tillgänglighet för leverans
Tillgänglig. Leverans inom 1–4 vardagar.
  • Artikelnummer: 501786614
  • EAN-kod: 7313060010333

Effektiv och snabbverkande spray mot flugor, getingar och andra insekter inomhus. Spraya i luften inomhus där det förekommer många flugor/getingar eller mot getingbon i och omkring byggnader. Kvitt mot flygande insekter spray bekämpar snabbt och effektivt flugor/getingar i vardagsrum, kök, sovrum, häststall och andra slutna utrymmen. Spraya i 5 sekunder inomhus. Räcker till ett rum på 30 m2. Upprepa högst 2 gånger/dag.

Paket

Vikt
0.3 kg
Höjd
20.8 cm
Längd
5.6 cm
Bredd
5.6 cm

Hazard:

H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH208 Innehåller dipenten. Kan orsaka en allergisk reaktion.